План роботи відділення економіки УАН на II півріччя 2012 року

                                                                                            Затверджено:

                                                                                            Протокол № 1 засідання бюро

                                                                                            відділення економіки і управління                                                                                                                    

                                                                                            від  24 липня  2012 року

                                                                                            Голова відділення  Бурдак І.Г.                                                                                                                                                                                      

 

                                             П Л А Н

         роботи відділення економіки і управління УАН

                       на II півріччя 2012 року

 

1.Загальні збори  відділення – жовтень.

  Порядок денний :1. Про  науково-творчу діяльність академіків – членів  

  Відділення економіки і управління УАН за період  2007 - 2012 роки.

  Доповідач – перший заступник голови відділення, академік Богдан В.М.

 -  Організаційні питання.

 -  Інформаційні повідомлення.

     2.Засідання бюро відділення – раз у два місяці – липень

        Розгляд питань за тематичним планом.              жовтень

                                                                                         грудень

     3. Науково-практична конференція на тему: “Вплив економічної ситуації  

         на зростання захворюваності туберкульозом. Шляхи вирішення цієї  

         проблеми” – вересень. Доповідач – академік  Савченко П.П.

        

     4. Науково-практична конференція на тему: “Репутаційний маркетинг на

         страховому ринку України як елемент стратегічного управління” –

         листопад. Доповідач –  академік Загребной В.М.

 

    5. Засідання секцій відділення згідно планів роботи – вересень – грудень.

         Відповідальні – член бюро. академік Дмитренко Г.А., керівники

         секцій, академіки Завгорудько Є.В., Шморгун Л.Г.

   

    6. Засідання консультативної ради відділення з питань активізації наукової

        діяльності академіків – один раз на квартал. Відповідальний

  • перший заступник голови відділення, академік Богдан В.М.

   

7. Підготовка пропозицій до Кабінету Міністрів України 

    за тематикою: «Наукові основи виходу української економіки і  

    менеджеризму на рівень прогресивних світових значень» - до 01 грудня

    2012 року. Відповідальний – академік Сенюк Ю.В.

 

 

8. Кожному академіку - члену Відділення економіки і управління УАН 

    підготувати та надіслати до консультативної ради відділення (голова  

    ради Богдан В.М.) інформацію про свою науково - творчу діяльність за

    період 2007-2012 роки (наукові роботи, монографії, доповіді на

    конференціях і семінарах, публікації у наукових виданнях, виступи у

    засобах масової інформації та інше) - до 01 жовтня 2012 року.   

    Відповідальні – член бюро, академік Дмитренко Г.А., керівники секцій,

    академіки Завгорудько Є.В., Шморгун Л.Г.

 

9. Підготувати  та надіслати лист до Президії УАН про

      підтвердження назви Відділення економіки і управління, яке

      присвоєне Відділенню в 2004 році при заміні назви Української   

      академії наук національного прогресу на Українську академію

      наук -  до 01 серпня 2012 року. Відповідальний - перший заступник   

      голови відділення, академік  Богдан В.М.

 

10. Систематично проводити спільну перевірку Програм стратегічного

      розвитку районів України. 

      Перевірку розробленої академіками відділення  Стратегії розвитку

      Вишгородського  району до 2015 року провести спільно з районною 

      державною адміністрацією до 01 листопада 2012 року. Відповідальний –   

      заступник голови відділення, академік Дорошенко В.С.

 

11. Участь у засіданнях Президії Української академії наук – згідно   

       регламенту засідань Президії. Відповідальний голова відділення, 

       академік Бурдак І.Г.

 

 12. Участь у заходах Української академії наук – постійно. Відповідальний

        – перший заступник голови відділення, академік Богдан В.М.

 

               

         Перший заступник

         голови відділення  Богдан В.М.