Протокол звітно-виборчих зборів Відділення економіки і управління Української академії наук за період з червня 2008 року по червень 2012 року

                                              -1-

                                 Протокол

звітно-виборчих зборів Відділення економіки і управління Української академії наук за період з червня 2008 року по червень 2012 року.

 

м. Вишгород                                           27 червня 2012 року

 

Присутні – 34 академіки УАН, члени відділення

У зборах приймають участь:

- голова мандатної комісії УАН Єговкін В.А.;

- доктор технічних наук, професор, керівник МКЦ «

  Тупкало&ПартнериТМ» Тупкало В.М.;

- доктор наук з державного управління, старший науковий    

  співробітник, завідувач кафедри державного управління та   

  політичної аналітики Чорноморського державного    

  університету ім. Петра Могили  Кальниш Ю.Г.;

- президент благодійного фонду Святої Ольги Малишев В.О.

 

                                 ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

 

 1. Звіт про роботу бюро Відділення економіки і управління УАН за період з червня 2008 року по червень 2012 року. Доповідач голова відділення, доктор економічних наук, професор Бурдак І.Г.
 2. Вибори голови, першого заступника, заступників голови, вченого секретаря та членів бюро Відділення економіки і управління УАН. Доповідач перший заступник голови відділення, академік Богдан В.М.

  3. Презентація наукових рекомендацій доктора економічних  

      наук, професора, академіка УАН, завідувача кафедри

      економіки та управління персоналом ДВНЗ “Університет

      менеджменту освіти” Національної академії педагогічних 

      наук України Дмитренка Г.А. на тему: «Як виграти вибори

      та  розпочати модернізувати Україну для  людей».

 

 

                                       

 

                                             -2-

                                      

                                      Слухали:

 

 1. Доповідь голови відділення Бурдака І.Г. про роботу бюро Відділення економіки і управління УАН за період з червня 2008 року по червень 2012 року:

“За звітний період пішли з життя наші колеги, відомі вчені, академіки:

Будзай Іван Гнатович-генеральний директор ТОВ «Сатурн» м.Миколаїв, Польшаков Валерій Іванович-проректор з наукової роботи, завкафедрою менеджменту Державної академії бізнесу та підприємництва, університете «Крок», Новицький Валерій Євгенович-професор Інституту міжнародних економічних відносин НАУ, Кулаков Михайло Парфенович-генеральний директорТОВ «Техноенергосервіс» м.Полтава, Гошко Анатолій Олександрович-міський голова міста  Вишневе Київської області, Горшков Володимир Іванович-головний інженер ТОВ «Альфа-інвест» м. Київ, Білик Юрій Дмитрович-декан економічного факультету, завкафедрою фінансів та бухобліку Правової поліцейської академії.

     Пом’янемо їх хвилиною мовчання.

     На даний час на  обліку у відділенні перебувають 36 дійсних членів УАН.

       За звітний період у відділення було обрано 7 дійсних членів академії:

 • Бондаренко В.А.;
 • Будюк Ю.Г.
 • Загребной В.М.
 • Бурліцька О.П.
 • Крючков В.О.
 • Лук’янов І.В.
 • Савченко П.П.

        

 

 

 

      

                                             -3-

 

       За порушення статуту УАН, самоусунення від виконання обов’язків з відділення було відраховано 12 академіків. Два це Колбун і Онолітенко перейшли у відділення медикобіологічних та хімічних наук.

      За звітний період  було проведено вісім загальних зборів відділення, на яких розглядалися актуальні питання стосовно науково-практичної роботи членів відділення, заслуховувалась інформація про роботу бюро відділення, секцій, проведення науково-практичних конференцій, семінарів, організацію видавничої справи та інше.

       Оперативне керівництво відділенням здійснювало бюро, обране у складі:

1.Бурдак І.Г. – голова відділення

2.Богдан В.М. – перший заступник голови відділення

3.Березанський В.І. – заступник голови відділення

4.Куценко А.С. – вчений секретар відділення

5.Ткачук В.П. – член бюро

6.Бик І.С. – член бюро

7.Білодід В.Д. – член бюро

8.Завгорудько Є.В. – член бюро

9.Омельченко О.В. – член бюро  

10.Поташник С.І. – член бюро

11.Сенюк Ю.В. – член бюро

12.Харчук М.П. – член бюро

       Хочу відмітити особливо активну роботу членів бюро: Богдана В.М., Березанського В.І., Куценка А.С., Ткачука В.П., Завгорудька Є.В., Сенюка Ю.В., Харчука М.П..

Спасибі їм за це.

         

 

 

                                               -4-

 

     

        За звітний період відбулося 12 засідань бюро.

Не можна обійти той факт, що ряд наших колег самоусунувся від участі у зборах, засіданнях бюро, конференціях, семінарах.

        Не були на жодних зборах за звітний період академіки Башун В.В.,Глущенко В.І., Жуков А.В., Загребной В.М., Лялько І.С., Пижик І.М.

         Не високу активність проявляють академіки Степанов О.П., Омельченко О.В., Бурліцька О.П., Будюк Ю.Г., Бондаренко В.А.. Двоє останніх молода плеяда вчених, які мабуть не осмислюють роль і значення рушійної сили науки для розвитку суспільства.

         Відверто кажучи дві наявні у відділенні секції фактично не працюють. Їхні керівники Будюк Ю.Г., Бондаренко В.А., а також академік Шморгун Л.Г. самоусунулись від роботи в секціях.                    

        За звітний період прийнята програма науково-практичної діяльності відділення на 2011-2015 роки.

        Зусиллями Богдана В.М. організована інформація на сайті академії про діяльність відділення.

       Під керівництвом академіка Шморгуна Л.Г. в цьому році розпочалосьвидання економічного журналу.

       Регулярно, у відповідності до плану роботи відділення проводяться науково-практичні конференції, семинари на актуальні теми. За 4 роки проведено 9 конференцій та семінарів. Малувато.

       У равні цього року проведена   міжнародна науково-практичну конференцію – IN LOOK DAUS 2012 на тему: »Сучасні технології управління. Їх інноваційність та практичне застосування» за участю вчених Словатчини.

       Наукова творчість – це кредо, основа діяльності кожного вченого. За ради цього ми з вами і перебуваємо в академічному колективі. До вашої уваги моє бачення нашої творчої роботи.

    

 

 

 

                                                 -5-

 

 

 За звітний період серйозно зайнялись науковою діяльністю і виданням наукової літератури академіки Дмитренко Г.А.,

Будзан Б.П., Дорошенко В.С., покійний Новицький В.Є.,Шморгун Л.Г., Бик І.С., Білодід В.Д., Жовнірчик Я.Ф., Найштетик В.Я.

       Працюють над окремими темами, виступають з науковими статтями у періодичних та наукових виданнях Богдан В.М., Куценко А.С.,Поташник С.І., Сенюк Ю.В., Степанов О.П., Шморгун Л.Г.

       Але кожному академіку потрібно постійно розвивати свою творчу роботу, а бюро відділення повинно принципово вивчати  роботу кожного академіка та давати їй оцінку.

       Пропоную створити консультативну раду відділення з питань активізації наукової діяльності академіків у складі:

Богдан В.М., Дмитренко Г.А., Жовнірчик Я.Ф., Будзан Б.П., Дорошенко В.С.

        Пропоную створити діяльну групу для підготовки пропозицій до Кабінету Міністрів України з такою тематикою:

«Наукові основи виходу української економіки і менеджеризму на рівень прогресивних світових значень» у складі: Сенюк Ю.В., Будзан Б.П., Жовнірчик Я.Ф., Дмитренко Г.А., Шморгун Л.Г.

       Доповідь закінчую. Дякую за увагу.”

 

 1. Виступи з обговорення доповіді голови відділення  академіків Дорошенка В.С.,Березанського В.І., Богдана В.М., Шморгуна Л.Г., Завгорудька Є.В., Куценка А.С., Найшетика В.Я., Жовнірчика Я.Ф..

      У своїх виступах академіки розповіли про участь їх у роботі відділення, внесли ряд конструктивних пропозицій щодо покращення його роботи та оцінили роботу голови і бюро відділення задовільно.

   

 

 

 

                                            -6-

 

        На зборах виступив голова мандатної комісії УАН Єговкін В.А. з інформацією про роботу УАН та інших відділень академії, надав пропозиції щодо створення вчених рад при відділеннях, порадив розглянути питання щодо створення Експертної ради при Київській міській державній адміністрації, запропонував внести пропозиції до Президії УАН про нагороди академіків відділення відзнаками Української академії наук, а також  довів до відома учасників зборів порядок проведення виборів голови та членів бюро відділення.             

                            

                                Постановили:

 1. Визнати роботу бюро Відділення економіки і управління УАН за період з червня 2008 року по червень 2012 року задовільною.

2.  Створити консультативну раду відділення з питань 

     активізації наукової діяльності академіків у складі:

          Богдан В.М. – голова ради

          Дмитренко Г.А. – заступник голови ради

          Жовнірчик Я.Ф. – член ради

          Будзан Б.П. – член ради

          Дорошенко В.С. – член ради

 1. Створити діяльну групу для підготовки пропозицій до

    Кабінету Міністрів України з тематикою:

        «Наукові основи виходу української економіки і  

        менеджеризму на рівень прогресивних світових значень» у  

        складі:

        Сенюк Ю.В. – керівник групи

        Будзан Б.П. – заступник керівника групи

        Жовнірчик Я.Ф. – член групи

        Дмитренко Г.А. – член групи

        Шморгун Л.Г. – член групи

 1. Відповідно до статті 5/4 статуту Української академії наук

     делегувати голову відділення  Бурдака І.Г.  до 

         Президії УАН.

 

 

 

                                                 -7-

 

 1. Підготувати  та надіслати лист до Президії УАН про підтвердження назви Відділення економіки і управління, яке присвоєне Відділенню в 2004 році при заміні назви Української академії наук національного прогресу на Українську академію наук.
 2. Розглянути питання щодо створення Експертної ради при 

    Київській міській державній адміністрації.

 1. Всім академікам-членам відділення надіслати біографічні    

    довідки з фото  на сайт академії для його оновлення до 1  

    серпня 2012 року.

8. Вважати  доцільним від імені Відділення економіки і

    управління внести пропозицію на чергових звітно-

    виборчих зборах УАН про висунення кандидатури Бурдака    

    І.Г. для обрання віце-президентом академії.

    

Голосували: одноголосно.

                                      Слухали :

2. Вибори голови, першого заступника, заступників голови, вченого секретаря та членів бюро Відділення економіки і управління УАН.

     Академік Богдан В.М. вніс кандидатури академіків  Бурдака І.Г. і Дмитренка Г.А. для обрання головою відділення.

      Академік Дмитренко Г.А. узяв самовідвід.

Збори одноголосно прийняли самовідвід академіка Дмитренка Г.А.

На голосування для обрання головою відділення  була поставлена кандидатура Бурдака І.Г.

     Голосували одноголосно.

Обраний головою відділення академік Бурдак І.Г. вніс пропозицію по кандидатурам на членів бюро відділення:

    Богдан В.М. – перший заступник голови відділення

    Дорошенко В.С. – заступник голови відділення

    

 

 

                                              -8-

 

 

    Жовнірчик Я.Ф. – заступник голови відділення

    Головатюк В.М. - вчений секретар відділення

    Березанський В.І. – член бюро

    Дмитренко Г.А. – член бюро

    Завгорудько Є.В. – член бюро

    Куценко А.С. – член бюро

    Негода В.Ф. – член бюро

    Шморгун Л.Г. – член бюро

Голосували за кожну кандидатуру окремо – одноголосно.

 

                             Постановили:

 1. Головою відділення економіки і управління Української академії наук обрати академіка Бурдака І.Г.
 2. Обрати бюро відділення економіки і управління Української академії наук у складі:

     Богдан В.М. – перший заступник голови відділення

    Дорошенко В.С. – заступник голови відділення

    Жовнірчик Я.Ф. – заступник голови відділення

    Головатюк В.М. - вчений секретар відділення

    Березанський В.І. – член бюро

    Дмитренко Г.А. – член бюро

    Завгорудько Є.В. – член бюро

    Куценко А.С. – член бюро

    Негода В.Ф. – член бюро

    Шморгун Л.Г. – член бюро

 

Голосували -  одноголосно.

                                      Слухали:

 

3.Презентацію наукових рекомендацій доктора економічних

   наук, професора, академіка УАН, завідувача кафедри

   економіки та управління персоналом ДВНЗ “Університет   

   менеджменту освіти” Національної академії педагогічних 

   наук України Дмитренко Г.А. на тему «Як виграти вибори

   та розпочати модернізувати Україну для людей».

 

                                          -9-

 

       В обговоренні даного питання виступили БурдакІ.Г.,

Харчук М.П., Жовнірчик Я.Ф., Кальниш Ю.Г., Тупкало

В.М., Дорошенко В.С., Шморгун Л.Г., які відзначили

актуальність рекомендацій, їх стратегічну спрямованість

на дійсну демократизацію державного управління.

Рекомендації побудовані на монографічному дослідженні

автора: "Новий управлінський курс для України: умови

формування та технології здійснення", що підвищує їх

науковий рівень.

Виступаючі внесли пропозицію щодо ухвалення наукових

рекомендацій академіка Дмитренка Г.А. до видання.

 

                                       

                                    Постановили:          

 

 1. Рекомендувати наукові рекомендації  Дмитренка

    Геннадія Анатолійовича  на тему: «Як виграти вибори та

    розпочати модернізувати Україну для людей» до друку.

 

Голосували – одноголосно.

 

 

 

Голова зборів                                      І.Г.Бурдак

 

Секретар зборів                                 А.С.Куценко