Протокол №1 засідання бюро Відділення економіки Української академії наук

                                           Протокол №1

                   засідання бюро Відділення економіки і управління

                                       Української академії наук

 

 

м. Вишгород                                                                        24 липня 2012 року

  

Присутні: Бурдак І.Г. – голова відділення

                  Богдан В.М. – перший заступник голови відділення

                  Дорошенко В.С. – заступник голови відділення

                  Жовнірчик Я.Ф. – заступник голови відділення

                  Головатюк В.М. - вчений секретар відділення

                  Березанський В.І. – член бюро

                  Дмитренко Г.А. – член бюро

                  Завгорудько Є.В. – член бюро

                  Куценко А.С. – член бюро

 

                                 ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

 

1. Про розподіл обов’язків серед членів бюро.

              Доповідач -  голова Відділення, доктор економічних наук, професор  

              Бурдак І.Г.

     2. Про створення та склад секцій і їх керівників.

              Доповідач - вчений секретар Відділення, академік Головатюк В.М.

3. Про план роботи Відділення економіки і управління УАН на друге

               півріччя 2012 року.

              Доповідач -  перший заступник голови Відділення, академік

              Богдан В.М.

4. Про редакційну раду журналу «Проблеми інноваційно-

               інвестиційного розвитку».

              Доповідач -  голова Відділення, Бурдак І.Г

     5. Різне

 

                                            Слухали:

 

І. Голову Відділення, д.е.н., проф. І.Г. Бурдака, який запропонував такий розподіл обов’язків серед членів бюро:

1). Бурдак І.Г. – голова Відділення, організація його діяльності, стратегія розвитку науково-практичної роботи вчених у галузі економіки та менеджменту.

2). Богдан В.М. – перший заступник голови Відділення, планування його роботи, організація зборів та засідань бюро Відділення, підготовка кандидатів на обрання членами-кореспондентами та дійсними членами Академії, організація науково-практичних конференцій, семінарів, диспутів, прес-конференцій.     

3). Дорошенко В.С. – заступник голови, міжнародні відносини, зв’язки з державними установами, обмін досвідом з міжнародними науковими центрами.

4). Жовнірчик Я.Ф. – заступник голови, зв’язки х вітчизняними науковими центрами, навчальними закладами.

5). Головатюк В.М. – вчений секретар Відділення, протокольна справа, узагальнення наукової діяльності вчених, пропаганда наукової роботи Відділення, зв’язки з засобами масової інформації та Президією УАН.

6). Куценко А.С. – член бюро, радник голови Відділення.

7). Дмитренко Г.А. – член бюро, контроль за діяльністю секцій Відділення.

8). Березанський В.І. – член бюро, робота з молодими вченими, координація проектних робіт, впровадження наукових розробок у виробництво, комерціалізація науково-практичних і дослідницьких робіт вчених.

          9). Негода В.Ф. – член бюро, надання консультативної допомоги великим бізнес-структурам у науковому обґрунтуванні їхньої економіко-фінансової діяльності. 

         10). Завгорудько Є.В. – член бюро, зв’язки з суб’єктами малого і середнього бізнесу, наукове обґрунтування їхньої економічної діяльності, керівник секції управління відділення.

 9). Негода В.Ф. – член бюро, надання консультативної допомоги великим бізнес-структурам у науковому обґрунтуванні їхньої економіко-фінансової діяльності.  

11). Шморгун Л.Г. – член бюро, видавнича діяльність, аграрний сектор економіки, керівник секції економіки Відділення.

 

                                                 Ухвалили:

 

1.Затвердити розподіл обов’язків серед членів бюро Відділення.

 

             Голосували: одноголосно.

 

                                                   Слухали:

 

ІІ. Вченого секретаря Відділення Головатюка В.М., який запропонував створити дві секції – економіки та управління у такому складі:

 

Секція економіки: 1. Атаманюк Ю.А., 2. Бик І.С., 3. Білодід В.Д., 4. Будзан Б.П., 5. Бурліцька О.П., 6. Куценко А.С., 7. Омельченко О.В., 8. Сенюк Ю.В., 9. Степанов О.П., 10. Ткачук В.П., 11. Савченко П.П., 12. Шапошник Х.М., 13. Харчук М.П.

 

Секція управління: 1. Башун В.В., 2. Бондаренко В.А., 3. Будюк Ю.Г., 4. Глущенко В.І., 5. Жуков А.В., 6. Загребной В.М., 7. Крючков В.О., 8. Лук’янов І.В., 9. Лялько І.С., 10. Найштетик В.Я., 11. Пижик І.М., 12. Поташник С.І., 13. Талайчук М.І.

 

Ухвалили:

 

1.Створити секції економіки та управління в означеному складі.

 

Голосували: одноголосно.

 

Слухали:

 

ІІІ. Першого заступника голови Відділення Богдана В.М. про план роботи Відділення економіки і управління УАН на друге півріччя 2012 року.

 

Ухвалили:

 

1.Затвердити план роботи Відділення економіки і управління УАН на друге півріччя 2012 року (додається).

 

Голосували: одноголосно.

 

Слухали:

 

IV. Голову Відділення, Бурдака І.Г про редакційну раду журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку».

Керуючись правом ініціативи стосовно формування редакційної ради журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку»  

 

Ухвалили:

 

1. На підставі двостороннього рішення ректора Державної академії житлово-комунального господарства та Президії УАН про склад редакційної ради журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» головному редактору зазначеного журналу Шморгуну Л.Г., поновлюючи з чергового (четвертого) номеру видання, внести до складу редакційної ради академіка УАН, д.е.н., проф. Бурдака І.Г.

2. Доручити першому заступнику голови Відділення Богдану В.М. проконтролювати виконання цього рішення.

 

Голосували: одноголосно.

 

Голова Відділення                                             І.Г.Бурдак

 

Вчений секретар                                                В.М.Головатюк