ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

ПІДПРИЄМСТВО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН

 «ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК»

(enterprise association of people  «INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RESEARCH AT THE UKRAINIAN ACADEMY OF SCIENCES»).

 «ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК»  (далі -ІМД УАН) являє собою профільне, міжгалузеве науково-дослідне підприємство, яке має право укладати договори, здійснювати інші юридично значущі дії відповідно до чинного законодавства.

Місцезнаходження (юридична адреса) ІМД УАН: Україна, 03142, м. Київ, вул. Семашка, 13.

Генеральний директор ІМД УАН – Кандауров Сергій Миколайович

Дата заснування ІМД УАН – 18.01.2012 року.

Метою діяльності ІМД УАН є створення та впровадження науково-теоретичних та практичних розробок у сфері міжнародного співробітництва в інтересах соціально-економічного розвитку суспільства та відтворення його інтелектуального потенціалу;  здійснення науково-дослідної роботи; розвиток зовнішньоекономічних зв’язків; сприяння реалізації науково-технічних розробок і технологій; аналіз та пошук нових форм міжнародного співробітництва, спрямованих на зміцнення національної та міжнародної безпеки, формування демократичних засад відкритого громадянського суспільства, його культурного та духовного розвитку.

Предметом діяльності Підприємства визначаються такі головні напрями:

1. Організація та виконання науково-дослідних робіт, а також впровадження науково-теоретичних та практичних розробок, в тому числі за такою тематикою:

-  міжнародне науково-технічне співробітництво;

-  національна безпека;

- міжнародна безпека та співробітництво, в т.ч. гуманітарна, економіко-довкільна та військово-політична тематика;

- діяльність міжнародних безпекових організацій та їх інституцій;

- використання космічного простору в мирних цілях та проблематика космічного сміття.

2. Вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів конкурентноздатної продукції та „ноу-хау” вітчизняного виробництва, включаючи статистичний аналіз результатів.

3. Вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів.

4. Консультативна діяльність з питань зовнішньоекономічного співробітництва, участі у міжнародних проектах та програмах, в т.ч. науково-технічного, гуманітарного, культурного та економіко-довкільного спрямування. Надання послуг з питань організації закордонних поїздок.

5.  Забезпечення представництва інтересів УАН та її установ, юридичних, фізичних осіб та органів влади у рамках міжнародних науково-технічних зв’язків з різними закордонними установами, а також розвитку співробітництва з міжнародними організаціями з питань, що відносяться до статутної діяльності.

6. Забезпечення організації публічних заходів у рамках міжнародного співробітництва УАН з науково-технічних та інших проблем статутної діяльності.

7. Організація учбових курсів та підвищення кваліфікації за напрямами діяльності, підбір кваліфікованого персоналу для реалізації спільних проектів.

8. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на замовлення юридичних, фізичних осіб, органів влади та іноземних представників.

9. Впровадження науково-технічних, дослідних, конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, сільському, комунальному та інших галузях господарства.

10. Видання журналів та періодичних публікацій за напрямами діяльності.

ІМД УАН наразі лагодив партнерські стосунки з Інститутом зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України (далі - ІЗП).

 Співробітництво двох установ здійснюється з метою підготовки практичних рекомендацій та прогнозів щодо розв'язання актуальних проблем сучасних міжнародних відносин та зовнішньої політики України, сприяння її відкритості та передбачуваності в умовах формування та розвитку демократичних засад громадянського суспільства.

Протягом 2012 року директор ІМД УАН брав активну участь у заходах по лінії Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Також досупна повна Питання кібернетичної безпеки

Протиборство в кіберпросторі, як сучасний інструмент геополітики. Чергові проблемні питання перед Україною.

 Інформація про  засідання 20-го ЕДФ ОБСЄ

 Виступ ІМД на  20-му засіданні  ЕДФ

Щодо створення міжнародної коаліції правозахисних організацій у рамках головування України в ОБСЄ

Виступ ІМД на Щорічній нараді  ОБСЄ з гуманітариних питань

Щодо першої частини Щорічного засідання ОБСЄ з імплементації зобов’язань у галузі людського виміру

 Фотогалерея