Гаркава Катерина Григорівна

Дата народження: 

01.04.1949

Академік УАН (2005); Відділення мед.- біолог. і хім. наук за фахом “імунологія та алергологія”. Нар. 01.04.1949 р. в с. Глобино, Глобинського р-ну, Полтавської області; українка, громадянин України. Мешкає в м. Києві з 1951р. Освіта вища; Київський державний університет імені Тараса Шевченка в 1974 р. одержала фах  біохіміка, викладача біології та хімії. Працює в Київському медичному інституті імені О.О.Богомольця  з1964 р. по теперішній час ( Національний медичний університет імені О.О. Богомольця): мол. н. співр. ( 1982-1986), ст. н. співр. (1986–2002), голов. н. співр. ( 2002 по т.ч., 2006р). Захистила канд. дисертацію ( 1983), одержала наукове звання старшого наукового співробітника (1992) захистила докторську дисертацію ( 2001). ЇЇ наукові інтереси спрямовані на вивчення   імунотропних  властивостей біологічно активних  речовин природного походження з метою корекції стану імунної системи після впливу негативних факторів навколишнього середовища та при різних  патологіях. Автор (співавтор) 107 наукових праць і 8 патентів та винаходів. Основні роботи: “Вплив Т і В – лімфоцитарних  кейлонів на ультраструктуру лімфоцитів ”. Доповіді НАН України. - 1998.- N6 ; “Склад ліпідної матриці мембран лімфоцитів після дії G1 і G2 – лімфоцитарних кейлонів за умов використання екзогенного лімфоцитарного . кейлону під час імунної відповіді ”.- Біопол. і  клітина . - 1998 .- N5; “Вплив лімфоцитарного кейлону на метаболічні процеси в лімфоцитах за умов імунної відповіді”. Біопол. і клітина - 2000.- №4. Патенти К.Г. Гаркавої присвячені винаходу порушень в імунній системі та методам корекції цих порушень. В.Г. Гаркава готує 5 кандидатів наук і 1 доктора наук. Захоплення: література, мистецтво, природа.