Гелескул Микола Федорович

Дата народження: 

09.10.1942

Академік УАН національного прогресу (1992) віце-президент, Відділення медико- біологічннх та хімічних наук, член Президії УАН. Нар. 9.10.1942 в м.Кривий Ріг, Дніпропет­ровської обл., українець; громадянин України. Освіта вища; Чернівецький державний університет, фізико-математичний факультет, фізичне відділення (1959-1965), фізика напівпровідників, викладач фізики. Кандидат технічних наук (1992). Зав. лабораторією кафедри експериментальної фізики, старший науковий співробітник ЧГУ (1965-1970). Старший науковий співробітник УкрЦМС Держстандарту СССР (1970-1972). Аспірант Інституту напівпровідників АН УССР (1972-1974). Старший інженер, провідний інженер, завідуючий лабораторією біокалориметричних вимірювань Інституту біохімії ім.. О.В. Палладіна АН України (1974 - 1993).Заступник директора з наукової роботи Асоціації "Вітафарм" (1993 -1994). Завідуючий відділом розробки лікарських препаратів, відділом лікувально - профілактичних продуктів, Директор науково-технічного медико-біологіч - ного Центру Української Академії наук (з 1994 року). Автор, співавтор понад 80 наукових праць в галузі фізики напівпровідників, фізики поверхні напівпровідників, розробки нових біомікрокалориметричних систем та методів вимірювання, іструментальних методів контролю показників якості молочних продуктів, розробки лікувальних засобів та продуктів лікувально-профілактичного харчування. Захопл.: література, шахмати.