Горбатюк Ольга Михайлівна

Дата народження: 

13.01.1954

Академік УАН, академік АН Вищої школи України, доктор медичних наук, професор, Головний дитячий хірург МОЗ України, професор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 1954 року народження (13.01), українка із службовців. Народилася в м. Харкові, з 1965 року проживає в м. Києві. Після закінчення з золотою медаллю  середньої школи, працювала лаборантом Київського НДІ гематології та переливання крові. В 1972 році вступила до Київського медичного інституту ім.акад.О.О.Богомольця, який закінчила в 1978 році, набувши фах лікаря-педіатра. Після субординатури, з 1979 по 1984 – дитячий хірург – ординатор Київської міської клінічної дитячої лікарні №14. В 1984 році вступила до клінічної ординатури при НДІ акушерства і гінекології, на базі якого – відділ дитячої хірургії та кафедра дитячої хірургії Київського державного інституту удосконалення лікарів ( нині Національна  медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика – НМАПО ім. П.Л.Шупика). Після закінчення клінічної ординатури – асистент кафедри дитячої хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, з березня 2002 року по2004 рік - доцент цієї ж кафедри. В 1992 році захистила кандидатську дисертацію. В 2002 році - докторську дисертацію по спеціальності "дитяча хірургія". З 2003 року-професор, Головний дитячий хірург МОЗ України. Одружена, має доньку. Чоловік, Горбатюк Д.Л.- академік доктор медичних наук, професор. Дочка, Горбатюк О.Д. – аспірант Національного міжнародного університету цивільної авіації. Батько – учасник Великої Вітчизняної війни, підполковник збройних сил СРСР, нині покійний. Мати інженер, нині пенсіонерка. Горбатюк Ольга Михайлівна, Головний дитячий хірург МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії НМАПО ім. П.Л.Шупика, дитячий хірург вищої категорії, автор біля 100 наукових праць, серед яких – монографія, два учбових посібників, монографія, свідоцтво СРСР на винахід, чотири патенти України і т.інш. Вона здійснює велику клінічну, наукову, педагогічну та організаційну роботу по підготовці дитячих хірургів для охорони здоров’я в Україні та за її межами, а також підвищення їх кваліфікації у вітчизняних та закордонних клініках. Основною темою досліджень професора Горбатюк Ольги Михайлівни нині є: "Клініко-експериментальне обґрунтування основних принципів хірургічного лікування вад розвитку внутрішніх органів, захворювань яєчка з ішемічним синдромом у дітей, пластична хірургія і т. інш." Метою досліджень являється розробка оптимального патогенетично обґрунтованого комплексного метода лікування дітей з хірургічною патологією яєчка, що супроводжується ішемічним синдромом, на основі вивчення хірургічних, морфофункціональних, імунологічних аспектів патології. Питання патогенезу, діагностики, лікування вад розвитку та захворювання яєчка у дітей, що супроводжуються розвитком ішемічного синдрому, у дітей є важливою медико-соціальною проблемою дитячої хірургії. Хірургічна патологія чоловічих статевих органів в дитячому віці має значне поширення в популяції всього світу і являється одним з основних чинників чоловічого безпліддя. В останні роки в Україні також позначаться стійка тенденція до збільшення кількості андрологічних хворих, включаючи дітей. За даними Комітету експертів ВООЗ по проблемі чоловічої інфертильності наші знання залишаються фрагментарними і недостатньо глибокими. В зв’язку з чим пошуки методів раціонального лікування дітей з патологією яєчка є невідкладною задачею сучасної дитячої хірургії. Оптимальні клініко-експериментальні результати дослідження є не тільки фундаментальними теоретичними розробками в плані етіопатогенетичного розуміння перебігу захворювання яєчка у дітей, але мають і велике практичне значення. На підставі отриманих результатів вироблена хірургічна тактика, визначені терміни хірургічної корекції патології яєчка у дітей, які сприяють зменшенню кількості та важкості післяопераційних ускладнень. Розроблений комплексний метод лікування дітей  з хірургічною патологією яєчка, що супроводжується розладом кровообігу та травмуванням його, з урахуванням аутоімунності чоловічої статевої залози та ступеню розладу регіонального кровотоку. Поліпшення результатів лікування дітей з даною патологією призведуть в подальшому до зменшення безпліддя і статевих розладів. Ці дослідження, питання абдомінальної хірургії та інші аспекти патології в клініці дитячої хірургії, і є предметом наших розробок нині і на наступні роки. Горбатюк О.М. вільно володіє українською, російською та англійською мовами, польською мовою-зі словником; освоїла роботу на комп’ютері, включаючи вихід в інтернет.