Дудкін Валерій Павлович

Дата народження: 

02.09.1943

Академік УАН (1994). Нар. 02.09.1943 у м.Сімферополі Кримської обл.;українець, громадянин України. Освіта вища; Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, геологічний факультет, геолог-геофізик (1961- 1910). Директор НП "Центр археометричних досліджень" (2004); голова редколегії наукового часопису "Археометрія та охорона історико-культурної спадщини"; науковий співробітник інституту археології АН УРСР( 1966-1976); науковий співробітник, зав. палеомагнітною науково-дослідною лабораторією "Демидів" інституту геофізики АН УРСР (1976-1989); директор наукової фірми "НДІГЕО" (1990-1995), директор державного науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України (1995-2003). Впродовж всієї наукової діяльності займався розробкою та впровадженням спеціальних методів точних та природничих наук у дослідження та охорону історико-культурної спадщини України; з 60-х pp. розробляв методику археолого-магнітометричних дослідженнь та застосовував її на практиці для вивчення планування археологічних пам'яток; спільно з археологами розробив методику комплексного дослідження поселень трипільської цивілізації методами археометрії; автор понад 40 реконструкцій архітектурних планів давніх поселень різних часів на території України та Молдови, в тому числі унікальних трипільських протоміст (Вільховець, Глибочок,. Майданецьке, Тальянки, Ятранівка, Ямпіль, Федорівка); також проводив дослідження в галузі палеомагнітної стратиграфії та геохронології антропогену. Автор (співавтор) 3 монографій та понад 80 наукових праць,у тому числі, "Геофизическая разведка крупных трипольских поселений"(1978); "Палеомагнитная стратиграфия плиоцен- четвертичных отложений"(1987); "Тонкая структура магнитного поля в позднем кайнозое"(1989); "Магнитные свойства археологических объектов" (1997);”Археометричні дослідження трипільської цивілізації"( 1998); "Реконструкція історико-культурної спадщини методами природничих наук"(2005); Співавтор розділу "Планування поселень трипільської культури" та понад 20 статей до першої в Україні "Енциклопедії трипільської цивілізації" в 2т. (2004). Почесна відзнака МКМ України "За досягнення в розвиту культури і мистецтв" (2003). Захоплення: класична та сучасна музика; поезія; соціальна психологія та історія цивілізацій.