Коробейніков Георгій Валерійович

Дата народження: 

05.04.1965

Член-кореспондент УАН (2004); Відділення гуманітарних наук. Нар 5.04.1965 р. в м.Челябінську, Російська Федерація громадянин України. Освіта вища; Київський державний інститут фізичної культури, тренерський факультет, тренер-викладач з боротьби (1983-1987).Доктор біологічних наук (2001); старший науковий співробітник (2001). Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, заступник директора з НДР. Керівник лабораторії психофізіологічної діагностики; відповідальний редактор наукового збірника "Актуальні проблеми фізичної культури і спорту “тренер-викладач ДСТ „Трудові резерви" (1987-1989); аспірант Київського державного інституту фізичної культури і спорту (1989- 1991). Молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії професійно-трудової реабілітації Інституту геронтології АМН України (1991- 2002). професор кафедри біології людини Національного університету фізичного виховання і спорту України (2002-2003). Член міжнародного наукового товариства вивчення стресу і тривожності (STAR, 1996), національний представник від України у Європейському товаристві психології здоров'я (EHPS, 1995), член національного наукового товариства фізіологів України та національного наукового товариства геронтологів і геріатрів України. Пілотні дослідження за програмою міжнародного співробітництва Європейського дослідження старіння (European survey on ageing protocol, 1998); брав участь у розробці та апробації законодавчого акту України (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22.03.96 N 59 "Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми”). Основні напрямки творчої діяльності: психофізіологічна та психологічна діагностика спортсменів, спортивна психофізіологія, геронтологія, фізіологія  когнітивної психологія, превентивна медицина, біологічна кібернетика. Автор (співавтор) понад 200 наукових праць; основні праці “Медико-биологические аспекты системы оздоровительной реабилитации ликвидаторов и лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС" (1996), „Психофизиологические механизмы умственной деятельности человека" (2002); співавтор 5 патентів. Захоплення: філософія, теологія.