Курський Михайло Дмитрович

Дата народження: 

21.11.1930

Академік УАН (1992); Відділення медико-біологічних та хімчних наук, віце-президент УАН, голова Відділення медико-біологічних та хім. наук. Нар. 21.11.1930 р. в с. Сергієвка Красноармійського району Донецької області, українець, громадянин України. Освіта вища, Київський ветеринарний ін-т (1951-1956), докт. біол. наук (1971), професор (1974), Засл. діяч науки і техніки України (1998). Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ, головний науковий співробітник відділу біохімії  м’язів Інституту біохімії  ім. О.В.Палладіна НАН України (1997) (вул. Леонтовича, 9, тел. 235-60-96): вчений секретар (1960-19640), заступник директора з наукової роботи (1964-1977), зав. лабораторії біохімії ендогенних амінів (1968-1975), зав. відділом біохімії м¢язів (1975 – 1997) Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна АН УРСР; професор кафедри біохімії біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченко (1968-1997), професор кафедри біології природничого факультету національного університету "Києво-Могилянська академія" (1997-2002). Віце-президент Укр. біохім. товариства (1970-2000), член Нью-Йоркської АН (1995). Біля 390 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 5 наукових посібників і підручників. Наукові праці присвячені вивченню структури і фукції  біомембран, зокрема характеристиці молекулярних структур, які забезпечують транспорт Са2+, та механізмів їх регуляції шляхом фосфоефірної модифікації білків. Експериментально доведена наявність канальної структури в молекулі Са2+-АТР-ази саркоплазматичного ретикулуму скелетних м"язів.  Підготував 40 кандидатів і 10 докторів наук. Почесна Грамота  Президї АН УРСР (1980),  Почесна грамота НАН України (2000, 2005), Почесна грамота  Мін. освіти і науки  Укаїни (2005). Срібна медаль Платона (2000),  Почесна відзнака “За творчі здобутки  І ступеня” УАН, медалі, відзнаки.