Маменко Олексій Михайлович

Дата народження: 

25.03.1941

Зав. кафедрою прикладної екології Харківської державної зооветеринарної академії, доктор с.-г. наук (1993), чл.- кор. УААН (1995), професор (2001), почесний професор ХДЗВА (2006), академік УАН (2007), відомий в Україні та за кордоном вчений, очолює наукову роботу з встановлення особливостей та закономірностей формування продуктивних якостей великої рогатої худоби і виробництва продуктів тваринництва в екстремальних ситуаціях, зональних енергоресурсо- зберігаючих екологічно безпечних систем та технологій в тому числі у забруднених важкими металами і радіонуклідами біогеохімічних провінціях. Закінчив УСГА (1968 p., вчений зоотехнік), працював на кафедрі (1968-1970), дослідній станції м'ясного скотарства (1971-1975) УСГА, зав. Київською лабораторією НДІТ ЛіП УРСР (1976-1994), академіком-секретарем відділення тваринництва УААН (1995), директором Інституту тваринництва УААН (1996-1999), з 2000 р. до тепер - зав. кафедрою ХДЗВА. З перших днів аварії на ЧАЕС працює над зниженням рівня забруднення радіонуклідами продуктів харчування, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, автор і співавтор „Відомчих норм технологічного проектування. Скотарські підприємства - ВНТП-С1111-46.1.94", державного стандарту „Молоко коров'яче незбиране (вимоги при закупівлі) ДСТУ 366-97", автор (співавтор) та керівник національних, державних і регіональних науково-технічних програм зокрема з трансферу інновацій в аграрний сектор економіки та удосконалення державного управління з екологічної безпеки харчування. Опублікував більше 300 наукових праць в т.ч. 23 книги, монографії та навчальні посібники (10), має 17 авторських свідоцтв на винаходи та патенти, підготував 4 кандидати і 6 докторів наук,працював головним редактором декількох членів редколегії багатьох фахових наукових видань, головою спецради по захисту докторських дисертацій, нагороджений трьома медалями, Почесною відзнакою УААН, його прізвище занесено до видання „Хто є хто в Україні” (1997; 2004; 2007 рр.).