Мних Микола Володимирович

Дата народження: 

20.05.1954

Доктор економічних наук (2007), професор, заслужений економіст України(2004), академік Української академії наук (2011), пров.н.с.відділу фінансів  Інституту економіки і прогнозування  НАН України, м.Київ.
Народився 20.05.1954 року в с. Заболотні, Іваничівського району Волинської області. У 1978 р. закінчив Львівський державний університет імені І. Франка - диплом економіста зі спеціальності «Планування народного господарства». Після закінчення університету працював старшим контролером-ревізором КРУ у Костопільському районі Рівненської області, з 1979 р. - завідувачем районного фінансового відділу Сарненського району Рівненської області. З 1983р. - Міністерство фінансів України, головний контролер-ревізор КРУ,заступник начальника управління..   1990р. – Верховна Рада України-зав.сектором Комісії з питань економічної реформи. у 1998 році отримав диплом юриста за спеціальністю «Правознавство» - Киїський державний університету ім. Т.Шевченка,  Потім працював заступником, першим заступником міністра зовнішньоекономічних зв’язків України.
Автор понад 100 наукових праць з питань страхування, бюджету, соціального захисту, соціального страхування та управління фінансами. надруковані підручники «Договори страхування» (2001), «Фінанси підприємств» (2004), «Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення» (2004), «Пріоритети та завдання розвитку економіки Криму» (2010), «Місцеві бюджети та фінанси в бюджетній системі України» (2011), «Регіональна економіка (2011), методичні рекомендації «Правові та практичні аспекти: державних закупівель в Україні» (2003). Нагороди - грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2005) і Почесною грамотою «За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, високий професіоналізм» (2004), грамотами та подяками Київської міської державної адміністрації. 
Надіслано понад 20 доповідних записок з питань реформування економіки України Президенту України,Прем’єр –міністру України  та Раді Нацбезпеки України.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
доктора економічних наук, професора, академіка УАН України, заслуженого економіста України

Мниха Миколи Володимировича

1.Мних М.В. Проблеми та шляхи розвитку фінансової системи. Збірник тез IX Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» «Економічні перспективи України в сучасних умовах» м. Київ, Університет «Україна», 4 квітня 2012р.
2.Мних М.В. Соціальна спрямованість бюджету міста Києва. Доповідь на круглому столі «Громадський моніторинг бюджету Києва-2011, його виконання та публічне звітування». ГО „Фундація” „Відкрите суспільство”, інформагенція „Укрінформ”.22 травня 2012 р.
3.Мних М.В. Удосконалення механізму збільшення доходів державного та місцевого бюджетів в сучасних економічних умовах /// М. В. Мних // Економіка.Фінанси.Право : Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал .  Економіка. Фінанси. Право № 2. – 2012. –С.29-35
4.Мних М.В. Про окремі аспекти трансформації інструментів податкового регулювання економіки України / М. В. Мних // Економіка.Фінанси.Право : Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал . – 01/2012 . – N1 . – С. 29-34.
5.Мних М.В. Ефективність страхування та його роль в системі реформування економіки України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації» м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 10-12 жовтня 2012 року. – С.24-29
6.Мних М.В. Збільшення доходів державного та місцевого бюджетів, можливе в сучасних економічних умовах. 18 березня 2013. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrtribune.org.ua/tag/mikola-mnix/
7.Мних М.В. Україна та Європейський Союз сьогодні / М. В. Мних // Економіка.Фінанси.Право: Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал . № 3/1’2014. – С.61-64
8.Мних М.В. Страхування в Україні в умовах асоційованого членства в Європейському Союзі / М.В. Мних // Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації: збірник матеріалів ІІ Міжнар.наук.-практ.конф.(10-11 квітня 2014р., м. Київ). – К.: Лазурит Поліграф, 2014. – С.217-219
9.Мних М.В. Національна безпека України в умовах глобалізації: стан та перспективи / М. В. Мних // Економіка.Фінанси.Право: Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал . № 4/1’2014.
10.Мних М.В. Соціальна політика України: Навч.посіб. /М.В. Мних. – К.: УДУФМТ, 2014. –603 с.
11.Мних М.В. Практикум до дисципліни «Соціальна політика України»: практикум / М.В. Мних. – К.: УДУФМТ, 2014. – 112 с.
12.Мних М.В. Практикум до дисципліни «Страхування»: практикум / М.В. Мних. – К.: УДУФМТ, 2014. – 128с.
13.Мних М.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Соціальна полика України». – К.: УДУФМТ, 2014.
14.Мних М.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Страхування» – К.: УДУФМТ, 2014.
15.Керівник наукових тем «Організаційно-управлінські засади та механізми модернізації національного господарства» (номер державної реєстрації  0112U000511 від 08.02.2012р.), «Фінансові аспекти функціонування суб'єктів господарювання в умовах глобалізаційних змін» (номер державної реєстрації  0112U000513 від 08.02.2012р.)

16.Офіційний опонент (відгук офіційного опонента) дисертаційної роботи Коваля Олександра Пилиповича на тему «Формування накопичувальної пенсійної системи як фактор економічної безпеки України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави.Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, спеціалізована вчена рада 26.718.03
17.Офіційний опонент (відгук офіційного опонента) дисертаційної роботи Яворської Тетяни Василівни на тему: «Державне регулювання страхового підприємництва в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціалізована вчена рада Д 35.051.01
18.Відгук офіційного опонента на автореферат дисертації Мартиненко Людмили Миколаївни на тему «Стратегічне планування розвитку страхового ринку України» подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, Академія муніципального управління, спеціалізована вчена рада К 26.129.02
19.Мних М.В. Довгострокове планування та прогнозування як фактор економічної стабільності в Україні , Економіка. Фінанси. Право: № 10/1’2014. – С.53-55
20.Мних М.В. Бюджетна реформа як механізм фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування, Економіка. Фінанси. Право: № 11/1’2014. – С.-29-34
21.Мних М.В.Бюджетна децентра-лізація та учість громадськості ,а також  депуиаиів місцевих рад бюджетному процесі при формуванні місцевих бюджетів, Ел.Вид.»Ефективна економіка  .до друку 29.11.2014
22. Мних М.В., Проблеми та переваги фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні, Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ  Серія економічна, вип.2,С..181-188
23.Мних М.В.Медичне страхування як механізм надання гарантій соціального захисту населення України, Економіка.Фінанси.Право:. № 1/1’2015.-с.-25-29           
24.Мних М.В.Адміністративно-територіальна реформа,її суть та значення, Економіка.Фінанси.Право: №12/1’2014.-стор.45-46
25.Мних М.В.,План Маршала для відновлення економіки України це економічна необхідність, ж/л Економіка та Фінанси, вид.США,вип.1,2015р.стор.83-87
26.Мних М.В. Основні проблеми та завдання реформування регіонального управління та бюджетної децентралізації в Україні,  Економіка і фінанси2015, Австралія ст. 262-266
27. Мних М.В. Диктатура народу-це ліки для демократії,   Науковий журнал «Економіка  і фінанси», № 1,2015р.
28.Мних М.В., Інструменти державного управління та державної економічної політики по забезпеченню ефективного розвитку місцевого самоврядування, Науковий журнал "Економіка і фінанси", № 3, 2015.
29. Мних М.В. Міжнародний досвід функціонування та розвитку системи місцевого самоврядування , його суть та значення ,Економіка, Фінанси,Право,     № 5/ 1’2015 , ст.68-72
30.Мних М.В. Переваги та недоліки проведення  адміністративно-територіальної реформи та вплив бюджетної децентралізації на матеріально-технічну базу місцевого самоврядування,   Економіка,фінанси,право, № 7/1’2015,ст.24-30
31.Мних М.В.Про окремі аспекти удосконалення інструментів реформування економіки України, Економіка і фінанси,2015, Австрия, С.90-95
32.Мних М.В., Ефективне регулювання та контроль страхової діяльності - запорука розвитку європейського ринку страхування в Україні , Економіка, Фінанси, Право,   №8/2’2015, ст.46-48
33. Мних М.В. Соціальна політика нашої держави в умовах асоційованого членства України в ЄС, Науковий журнал «Український соціум» ,№3, 2015, с. 114-124
34.Мних М.В. Вступ України до ЄС – особливі виклики для реформування  економіки України, (надіслано до видавнтцтва)