Музика Сергій Романович

Дата народження: 

06.06.1970

  Обраний академіком Української академії наук у 2015 році по відділенню економіки і управління.
  Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Гутстоун».
  Народився 06 червня 1970 року в місті Кременчук Полтавської області.
  В 1977 році пішов у перший клас середньої школі № 9  міста Тернопіль.
  В 1987 році закінчив десять класів середньої школі № 9 у міста Тернопіль та поступив на навчання до Тернопільського інституту народного господарства(ТІНГ) на факультет облік та аудит в промисловості . Закінчивши 1-й курс інституту, в 1988 році був призваний  на службу до Збройних сил СРСР. В 1989 році, згідно Постанови Верховної Ради СРСР був демобілізований та продовжив навчання. У червні 1992 році закінчив Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності», здобувши кваліфікацію економіст. У вересні 2015 року отримав дозвіл на здобуття вченого  ступеню доктора філософії з економіки у докторантурі Міжрегіональної Академії управління персоналом.
  Трудову діяльність розпочав в 1992 році молодим спеціалістом в ТОВ «Гомін» на посаді економіста. У серпні 1994 року призначений заступником директора ТОВ «Гомін».У березні 1996 року перейшов на роботу в ТОВ «СЕВЛАН»  на посаду директора. З вересня 1999 року працював директором ТОВ «АСКОНА». З лютого 2008 року перейшов на роботу в Глобал Фіш Україна заступником керуючого. З травня 2009 року призначили керуючим цього ж товариства. З серпня 2014 року по сьогоднішній день очолюю на посаді директора ТОВ  «Гутстоун».
  Протягом трудової діяльності активно займається питаннями науково-технічного прогресу на підприємствах каменеобробної промисловості. Тісно співпрацює з вченими Української академії наук та інших наукових установ. Має понад 10 наукових рефератів , статей та рекомендацій, в яких висвітлює теоретичні і практичні засади інноваційної діяльності підприємств
каменеобробної промисловості , його роботи досліджують економічний  розвиток підприємств-виробників облицювальних матеріалів в Україні.
  Музиці С.Р. притаманні висока активність, творчий пошук, природна ініціативність, багата внутрішня культура, високий рівень відповідальності, уміння працювати на результат. У колективах, де працював та працює, Сергій Романович має високий авторитет  і користується повагою серед колег по роботі завдяки своїй невтомній працелюбності та цілеспрямованості.