Нижник Леонід Павлович

Дата народження: 

15.07.1935

Aкадемік УАН (2004); Відділення енергетики. Нар. 15.07.1935 р. в с.Майданівка, Бородянського р-ну, Київської обл.; громадянин України. Освіта вища; мех.-мат, ф-т КДУ (1952-1957), математика. Доктор фізико-математичних наук (1977), профессор (1986). Головний науковий спавробітник Інституту математики HAН України. Основні наукові результати відносяться до обернених задач розсіяння, теорії солітонів, спектральних задач, нелінійної матфізики і математичних проблем електроенергетики. Автор (співавтор) понад 150 наукових праць, зокрема "Обернені нестаціонарна задача розсіяння"(1973), "Обернені задачі розсіяння для гіперболічних рівнянь" (1991), співавтор книг: "Електромагнітні і теплові процеси в кінцевих частинах потужних турбогенераторів (дослідження і розрахунки)" (1971),"Електродинамічні розрахунки в електротехніці" (1977). Науковий керівник та консультант 3 докторських і 17 кандидатських дисертацій. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1987,1998); лауреат премії імені Г.В.Остроградського НАН України (2006). Захоплення: шахи, література.