Ніжніков Михайло Леонідович

Дата народження: 

30.06.1952

        Обраний академіком Української академії наук у 2013 році по відділенню економіки і управління.
        Заступник керівника Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради України – завідувач відділу організаційного забезпечення пленарних засідань Верховної Ради України.
        Ніжніков М.Л. народився 30 червня 1952 року у місті Києві, громадянин України, освіта вища. У 1975 році закінчив Українську сільськогосподарську академію і отримав  спеціальність інженера-механіка сільського господарства, а у 1999 році заочно закінчив Академію державного управління при Президентові України і отримав спеціальність магістра державного управління.
        Трудову діяльність розпочав у 1969 році креслярем-конструктором інституту «Укрдіпроенерго». Потім після закінчення сільськгоспакадемії з 1975 року працював інструктором  виробничо-технічного центру «Укрсільгосптехніка», інженером, керівником лабораторії, головним інженером УПТК тресту «Київспецсільгоспмонтаж».
        Із серпня 1986 року працював головним інженером, секретарем парткому колгоспу ім. Леніна, директором радгоспу ім. Т.Г.Шевченка та головою Роздольненської районної ради у Криму.
        З листопада 1997 року  по теперішній час працює старшим консультантом, головним консультантом, завідувачем сектору, заступником завідуючого відділом, заступником керівника Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради України – завідувачем відділу організаційного забезпечення пленарних засідань Верховної Ради України.
        Протягом трудової діяльності Ніжніков М.Л. поєднує свою роботу з науковою діяльністю, основними напрямами якої є: державне регулювання аграрного сектору в умовах системної модернізації; організаційне забезпечення законодавчої діяльності Верховної ради України, удосконалення та розвиток державного управління, економічні, аналітичні дослідження роботи державних, підприємницьких структур, розвиток їх інвестиційної та інноваційної діяльності, економічні зв’язки, розвиток ринкових відносин і їхній вплив на економічну і фінансову діяльність суб’єктів господарювання, розвиток  наукових робіт.
       Має  понад 20 наукових  публікацій у періодичних та наукових виданнях. Являється автором ряду наукових статей, в яких висвітлює теоретичні і практичні управлінські засади і методи діяльності державних органів,
       Роботи Ніжнікова М.Л. досліджують розвиток управлінської справи, менеджменту,  проблеми інвестиційної, інноваційної політики, перехід економіки на ринкові умови розвитку, удосконалення нових управлінських моделей та втілення їх в організаційно-кадрові структури  державних установ і організацій. Наприклад така як:” Об’єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектору в умовах системної модернізації”.
       За його безпосередньої участі були підготовлені  та впровадженні пропозиції до Закону України «Про регламент Верховної Ради України» та пропозиції щодо внесення змін до  низки законопроектів з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів державного регулювання аграрного сектору економіки України.
            У вересні 2013 року Ніжніков М.Л. затверджений здобувачем наукового ступеня кандидата наук з державного управління при  Академії  муніципального  управління. У листопаді 2013 року науковою радою Академії муніципального управління затверджена тема кандидатської дисертації :
“Удосконалення механізмів державної підтримки аграрного сектора України в умовах системної модернізації ”.
           Ніжнікову М.Л. притаманні висока активність, цілеспрямованість, творчий пошук, природна ініціативність, багата внутрішня культура, високий рівень відповідальності, уміння працювати на результат. У колег по роботі та керівництва Михайло Леонідович має високий авторитет завдяки своїй невтомній працелюбності та цілеспрямованості.