Семидоцька Жанна Дмитрівна

Дата народження: 

07.01.1937

Академік УAH (2004) медико-біологічних та хімічних наук. Нар. 7.01.1937 р.в м. Харкові; росіянка, громадянка України. Освіта вища; лікарський факультет Харківського, медичного інститу (1954-1960). Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, Харківського державного медичного університету,  член Всесвітньої та Європейської Асоціації нефрологів, член президії спілки "терапевтів України, член президії Асоціації нефрологів України, член Російського діалізного товариства; очолює Харківську нефрологічну школу; Основні напрямки наукової діяльності: вивчення кислотно-основного обміну і тубулярних дисфункцій при гломерулонефриті і діабетичній нефропатії; профілактика та прогнозування нефропатій вагітних; еферентні методи лікування гломерулонефриту; діагностика, лікування і реабілітація запалень нирок з позиції раннього та пізнього онтогенезу; вплив інфекції на перебіг запалень нирок; метаболічні порушення при запальних захворюваннях нирок і хронічній нирковій недостатності; цитокінова модель прогресування хронічних захворювань нирок та хронічної ниркової недостатності. Авто (співавтор) 340 наукових праць; із них 4 монографії, 9 навчальних посібників, посібник з нефрології співавтор, підручник з пропедевтики внутрішніх хвороб, 12 авторських свідоцтв, 4 патенти; Науковий керівник та консультант 27 кандидатських дисертацій, 2 докторських дисертацій. Доктор медичних наук (1981), професор (1983), заслужений діяч науки і техніки України (2001), Заслужений діяч професор XДМУ (2005).