Сосін Іван Кузьмич

Дата народження: 

19.05.1938

Академік УАН (1998); Відділення медико-біологічних наук. Народився. 19.05.1938 р. в с. Октябрському, Красноградського району, Харківської обл. Проживає у м. Харкові; українець, громадянин України. Освіта вища, лікувальний факультет Харківського медичного інституту (1964), лікар. Доктор медичних наук (1988), професор (1999). Харківська державний медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри наркології (1981 по теперішній час). Голова правління товариства наркологів Харківського медичного товариства (1997),Член двох спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій (м. Харків, м. Київ; (1991), редакційних рад та колегій 10-ти фахових журналів України та РФ. Основні наукові напрямки: наркологія, нові підходи до діагностики станів аддикції, немедикаментозні методи лікування, винахідницька діяльність. Автор понад 600 наукових праць, 73 авторських свідоцтв на винахід та 45 раціоналізаторських пропозицій. 17 монографій, підручника по наркології. Підготував біля 30 кандидатів та докторів наук. Заслужений винахідник України (1998). Двічі лауреат конкурсу ім. академіка АМН УРСР В.П.Протопопова (1999; 2004). Захоплення: художня та наукова література.