Торкатюк Володимир Іванович

Дата народження: 

30.05.1938

Завідуючий кафедри "Економіка будівництва", доктор технічних наук, професор, заслужений  професор Харківської національної академії міського господарства, почесний член Ради директорів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації Харківського регіону, академік Академії наук вищої освіти України, віце-президент з економічних питань громадської організації "Комітет освітлення". Нар. 30.05.1938 р. у с. Семенки Барського району Вінницької області. У селі було тільки 4 класи, тому 5-7 класи закінчував у с. Сеферівці (щодня 7 км до школи і додому), 8-10 - в середній школі № 1 м. Бар (щодня 12 км до школи і зі школи). Дуже хотілося навчатися, тому не пропустив жодного заняття, незважаючи на дощ, сніг, морози, спеку за 6 років навчання в школах сусіднього села та району. У 1958 р. закінчив Чернівецький житлово-комунальний технікум, а в 1967 р. - Харківський інженерно-будівельний інститут. У 1976 р. навчався в Гердер-інституті Технічного Університету м. Дрездена, який успішно закінчив. Одночасно вів педагогічну роботу - викладав у цьому Університеті дисципліну "Організаційно-технологічні рішення в індустріальному будівництві". У 1958 р. Володимир Іванович працював десятником з будівництва на Донбасі, після (у 1958-1961 рр.) служив у лавах Радянської армії (Туркестанський військовий округ). У 1967-1969 рр. - інженер-конструктор у проектній організації "ДІПРОВНЗ". З 1969 р. по 1985 р. у Харківському інженерно-будівельному інституті пройшов шлях від аспіранта до першого проректора. У 1985-1999 рр. - ректор Харківського художньо-промислового інституту, з 1999 р. - професор кафедри інженерно-технічних дисциплін Харківського художньо-промислового інституту, а з 2000 р. - професор кафедри безпеки життєдіяльності Харківської державної академії міського господарства. У 2001 р. запрошений на посаду завідувача кафедри економіки будівництва Харківської національної академії міського господарства, якою керує протягом 35 років доктор технічних наук, професор, академік, нагороджений багатьма орденами, урядовими і галузевими відзнаками, ректор Шутенко Леонід Миколайович. Протягом багатьох років академія з одного невеликого корпусу виросла у великий навчальний і науково-дослідний комплекс. І сьогодні в важкий для України соціально-економічний період ректор Шутенко Леонід Миколайович знаходить кошти для будівництва Палацу студентів. Будівництво відбувається згідно з графіком, і палац планується ввести в експлуатацію в 2012 р. Загальний вигляд будівництва на сьогодні видно на фотографії. Захистив докторську дисертацію за спеціальністю "Технологія і організація будівництва". Як спеціаліст-будівельник академік В.І. Торкатюк брав участь у проектуванні і будівництві багатьох об'єктів як у СРСР, Україні, так і за кордоном. Працюючи в проектному інституті "ДІПРОВНЗ", Володимир Іванович брав участь у проектуванні багатьох об'єктів вищих навчальних закладів та їх інфраструктури як для СРСР, так і зарубіжних країн. Захистивши в 1975 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, окрім основної педагогічної діяльності в Харківському інженерно-будівельному інституті В.І. Торкатюк брав участь у діяльності студентських будівельних загонів. Зокрема брав участь в усуненні наслідків Тюпського землетрусу в Киргизькій РСР; працюючи головним інженером Надимського зонального будівельного загону в Тюмені, керував роботами з облаштування газового родовища Медвеже в районі Уренгою та будівництві міста Надим; доводив економічну недоцільність будування залізниці Салехард-Ігарка, що й було враховано відповідними проектними організаціями та урядом СРСР, і будівництво було здійснено по маршруту Сургут - Надим, брав участь в оздобленні "Зіркового містечка" космонавтів СРСР та ін. Володимир Іванович вільно володіє німецькою і польською мовами. Галузь основних науково-технічних та економічних інтересів на сьогодні - оптимізація економічних, енергетичних, енергозберігаючих, організаційно-технологічних і технічних систем при зведенні будівель і споруд; проблеми селектоновації і синергізму в будівельній і енергетичній галузях на основі полідіменсіонального підходу до корпоратизації диверсифікаційних процесів; системотехніка діяльності вищих навчальних закладів України в контексті Болонського процесу на шляху інтеграції в європейські структури. Основні економічні, організаційно-технологічні, енергетичні та технічні досягнення втілені у виробництво, що забезпечує ефективне функціонування будівельних підприємств за рахунок забезпечення надійності зведення будівель і споруд на всіх просторово-часових рівнях будівництва; розроблені та втілені в життя рішення зі створення вищих навчальних закладів нового типу з урахуванням Болонського процесу. Створена методика формування оцінки якості проектних рішень у будівництві, яка спрямована на підняття якості будівельної продукції до євростандартів і світового рівня. Академік В.І. Торкатюк завжди вважає себе, в першу чергу, педагогом, викладачем, який пов'язав своє життя зі студентством, з молоддю. Автор 820 науковий публікацій, з яких 26 монографій, 12 навчальних посібників, 10 авторських свідоцтв і патентів; підготував трьох докторів наук і 24 кандидатів наук; був офіціальним опонентом 24 докторських дисертацій і 51 кандидатських дисертацій; почесний член Ради ректорів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації Харківського регіону; є членом спеціалізованих Рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій; відмінник освіти України, заслужений професор Харківської національної академії міського господарства, нагороджений золотою медаллю Української академії наук, нагрудним знаком "Петро Могила", дипломом Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви за віддане служіння Україні та з нагоди 70-річчя з дня народження; за особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних та соціально-економічних проблем Харківської області призначена обласна стипендія в галузі науки імені Георгія Федоровича Проскури (з технічних наук) та іншими урядовими і галузевими відзнаками. Девіз академіка В.І. Торкатюка: "Все, що людина робить, вона повинна робити із задоволенням, а це значить - вільно, розкуто, не боятися за завтрашній день. Шлях подолає той, хто йде". Натхнення в праці і житті надає рідна Академія, головний фасад якої ми бачимо на цьому фото.