Уткін Олександр Іванович

Дата народження: 

26.02.1937

Історик, доктор історичних наук, професор, академік Української академії наук та аерокосмічної академії України. Нар. 26.02.1937 р. в м. Глобино Полтавської області. Закінчив Московський державний історико-архівний інститут (1966 р.) та аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті ім.. О.М.Горького ( 1972 р.) Працював на наукових посадах в Академії суспільних наук при ЦК КПРС, Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ, Національному інституті стратегічних досліджень. З 2000 р. – завідуючий кафедрою історії Міжнародного Соломонового університету. Займається вивченням проблем державно-церковної та національної політики, історії української діаспори, національної безпеки, військової історії. Надрукував понад 300 наукових і науково-методичних праць. Він – автор наукових монографій “Свобода совісті реальна та ілюзорна” (1982 р., у співавторстві), “Українська автокефальна православна церква: минуле й сучасне” (1991 р.), “Історія християнської церкви на Україні” (1991 р., у співавторстві), “Інформаційна діяльність політичних, громадських і релігійних об’єднань української діаспори в країнах Заходу: 1945-1991 рр.” ( 1993 р.),  “Громадські та політичні організації української діаспори як фактор формування національної свідомості українців” (1995 р.), “Релігієзнавство”. Підручник для шкіл, гімназій та ліцеїв.(1997 р. у співавторстві), “Національне відродження і релігія” (1995 р. у співавторстві), “Соціально-політична стабільність в регіоні: етнополітичні та міжконфесійні чинники” ( 1998 р.), “Історія політичних вчень”. Навчальний посібник для вузів ( 2006 р., у співавторстві). Як керівник авторського колективу підготував ряд колективних фундаментальних досліджень з військової теорії – “Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: історичний нарис, події, портрети” (2001р.) “Нариси з військової історії давньої України” (2005р.), “Україна у полум’ї війни” (2005 р.)