Черевко Олександр Іванович

Дата народження: 

26.07.1952

Академік УАН (1992). Нар. 26.07.1952 р, с. Ольховчик Шахтарського району Донецької області, місце проживання – м. Харків, громадянин України, українець. Освіта вища; Харківський інститут громадського харчування (ХІГХ) у 1974 р. за спеціальністю «Технологія та організація громадського харчування». Доктор технічних наук (1997), професор (1995), академік Міжнародної академії холоду (1995). З 1974 року працює у Харківському державному університеті харчування та торгівлі (колишній ХІГХ) на посадах асистента (1974-1983), доцента (1983-1988), проректора з наукової роботи (1988-1991), з 1991 року по теперішній час – ректор університету. Основні напрямки діяльності: розв’язання комплексних проблем розвитку екологічно безпечних технологічних процесів харчових виробництв, розробка прогресивних технологій переробки сільськогосподарської сировини, нових продуктів, розробка та створення нових теплових і механічних апаратів, установок. Наукова розробка безвідходної переробки харчової кістки з отриманням напівфабрикатів для бульйонів у вигляді заморожених блоків здрібненої кістки отримала срібну медаль ВДНГ колишнього СРСР. Член редколегій 5 науково-практичних журналів та збірників наукових праць, член науково-технічної ради Північно-східного наукового центра НАНУ. Під керівництвом Черевка О.І. захищено 5 докторських та 14 кандидатських дисертацій. Автор 95 винаходів, 10 монографій, 15 підручників та навчальних посібників, 275 статей у фахових виданнях, серед яких підручник «Процеси і апарати харчових виробництв», Харків: ХДУХТ, 2002, 417 с., монографія «Прогресивні процеси жарення кулінарних виробів», Харків: ХДУХТ, 2005, 188 с. З 2002 року -  Заслужений діяч науки та техніки України.